شبکه اجتماعی آموزش

همه ی معلم ها و مربیان آموزشی به دنبال روشی برای پایش مستمر مخاطبین خود هستند تا بتوانند طرح و برنامه آموزشی خود را مطابق با بازخوردهایی که می گیرند بهبود دهند. طرح پایش گونیا ابزاری قدرتمند در مدرستان است که می تواند امکانات بی نظیری را برای معلمین و مربیان آموزشی و همچنین اولیای دانش آموزان به ارمغان آورد. معلمین و مربیان کلاس درس را نه فقط در پایان ترم بلکه در تمامی طول سال تحصیلی به شکلی مستمر پایش کرده و نتایج آن را به وسیله نمودارهای کاربردی مقایسه می کنند.اگر آزمون های سنتی تنها می توانست سطح معلومات دانش آموز را نشان دهد، امکانات این طرح می تواند لایه های فراوانی از داده های کاربردی درباره وضع تحصیلی دانش آموز در اختیار مربیان و اولیا قرار دهد. از جمله امکانات پایش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شناسایی سرعت عملکرد و مطالعه دانش آموز نسبت به جامعه همکلاسی ها و حتی کل جامعه دانش آموزان همان سطح
  • تحلیل و شناسایی محل نقص دقیق علمی و اطلاعاتی دانش آموز از روی بخش بندی سوالات و انتقال آن به معلم
  • ایجاد انگیزه برای تمرین بیشتر
  • گزارش میزان تمرین دانش آموز و راندمان متناظر بر میزان تمرین
  • امکان پیگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به صورت کمی و کیفی توسط والدین و مربیان


ابزار قدرتمند پایش مدرستان آموزش سنتی را به آموزشی موثر بر پایه آخرین پیشرفت های فناوری در دنیا مبدل می سازد.